Ympäristöystävällisesti ja kestävästi järjestetty tapahtuma voi olla ihan yhtä upea ja sykähdyttävä kuin tapahtumat aina ennekin. Ympäristövastuu ei tarkoita kaiken karsimista ja ankeutta. Ei tarvitse istua kylmässä ja pimeässä. Vaatimaton pitää olla vain hiilidioksidipäästöissä ja luonnon muussa kuormittamisessa. Tapahtumissa samoin kuin koko yhteiskunnassa, joudumme kuitenkin miettimään uusia tapoja toteuttaa ja puhutella osallistujia.

Vanhan toistamisella ei tapahtumien järjestäjänä pääse ylipäätään kovin pitkälle. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan luopua vanhoista toimintatavoista ja katsoa kriittisin silmin läpi koko tapahtumien järjestämisprosessia. Mitkä ovat oikeasti välttämättömiä asioita ja mitä tehdään vaan siksi, että näin on urheilutapahtumissa aina tehty? Mistä tapahtuman suurimmat hiilidioksidipäästöt syntyvät ja mitä näille voisi tehdä? Jätetäänkö pois tai keksitäänkö tilalle jotain uutta ja hienoa, joka on huomattavasti ympäristöystävällisempää? Koronakriisi on ravistellut rajusti tapahtuma-alaa ja monet asiat on jouduttu miettimään uusiksi pakon edessä. Kriisi on edessä ilmastonmuutoksenkin kanssa. Ilmastokriisi ei tule meille samanlaisena yllätyksenä kuin korona, joten järkevät ja ammattimaiset tapahtumanjärjestäjät varautuvat siihen jo nyt.

Kuinka tapahtumista sitten tehdään ympäristöystävällisempiä? Monia suomalisia urheilutapahtumia järjestetään vapaaehtoisin voimin. Resurssit ovat usein niukat ja kaiken muun tekemisen lisäksi aika ja ammattitaito ei välttämättä riitä ympäristöasioiden syvälliseen miettimiseen. Ensinäkin tapahtumien vähäpäästöinen järjestäminen ei lisää kuluja, jos asiat tehdään fiksusti. Toisekseen apua on saatavilla pienillekin urheilutapahtumille kustannustehokkaasti.

Pienillä uusilla ideoilla voidaan saada aikaan isoja muutoksia. Esimerkiksi urheilutapahtumissa on aina jaettu tapahtuman luonteesta hiukan riippuen monenlaisia palkintoja. Palkintoja kertyy monissa tapahtumissa määrällisesti hirvittävästi. Puisia mitaleja on jo tapahtumissa nähty. Voisiko muutakin, usein halvan tuotannon maissa tehtyä ja meille kuljetettua ilmaston kuormittavaa, palkintomateriaalia korvata esimerkiksi nimikoiduilla puilla tai pienillä paloilla suota tai aarniometsää? Persoonallinen palkinto, joka kääntyisi ympäristöä kuormittavasta hiilijalanjäljestä kuormitusta pienentäväksi hiilikädenjäljeksi.

Jos kaipaat apua tapahtumien ympäristöystävällisessä järjestämisessä, autamme mielellämme!

IloMetri Oy – Teemme työmme ja tapahtumamme kestävästi ja vastuullisesti. Tarjoamme tapahtumille kattavia ympäristövastuun ja kestävän kehityksen palveluja.