Urheiluorganisaatioiden hiilijalanjäljen laskenta Ilmastonmuutoksen vastainen työ on edennyt viime aikoina vauhdikkaasti myös liikunnan ja urheilun parissa. Urheilun suurtapahtumissa ympäristöasioihin on kiinnitetty huomiota pidemmän aikaa, mutta nyt myös liittojen perustoiminnassa ja pienemmissä tapahtumissa on ryhdytty kunnianhimoisempaan taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Taustalla vaikuttavat monet tekijät kuten yleisen mielipiteen muuttuminen entistä ympäristömyönteisemmäksi, yhteistyökumppanien vaatimukset ympäristövastuusta ja -ohjelmasta sekä valtionavustuksen kriteereihin vuonna 2022 mukaan tulevat vaatimukset. Viimeistään nyt on kaikkien lajien ja lajiliittojen syytä aktivoitua ja laatia ympäristöohjelma. Ympäristötyön alkuun pääsee nykytilanteen kartoittamisella. Hyvä tapa…