Viestintä on vastuullisuustyön kulmakivi

Vastuullisuutta ei voi koskaan toteuttaa missään organisaatiossa yhden henkilön voimin. Kaikki tekijät on saatava mukaan yhteisten vastuullisuustavoitteiden toteuttamiseen, oli kyseessä tapahtuma, seura tai muu organisaatio. Vastuullisuuteen liittyviä käytännön toimia löytyy aivan jokaisen organisaation jäsenen työpöydältä. Kaikki sidosryhmät: osallistujat, katsojat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit on saatava sitoutettua vastuulliseen toimintaan, muuten asetettuja tavoitteita ei voida saavuttaa. Vain hyvän sisäisen ja ulkoisen viestinnän, osallistamisen ja sitouttamisen avulla organisaatiot saadaan toimimaan vastuullisesti. Moniin vastuullisuuteen liittyviin käytännön ongelmiin voidaan puuttua tapahtumassa onnistuneella viestinnällä. Esimerkiksi on havaittu,…

0
Read More

Viisi vinkkiä tapahtuman vastuullisuustyön aloittamiseen

Viisi vinkkiä tapahtuman vastuullisuustyön aloittamiseen Vastuullisuus on ennen muuta käytännön tekoja. Meidän kaikkien on ryhdyttävä toimiin, mikäli haluamme taata inhimillisen elämän mahdollisuudet myös tuleville sukupolville. Vastuullisuus ei ole enää trendi vaan oleellinen osa jokapäiväistä elämäämme kaikilla elämän osa-alueilla, myös urheilussa ja tapahtumissa. Urheiluseuroilla ja pienemmillä tapahtumilla ei välttämättä ole aikaa, rahaa tai osaamista vastuullisuustyöhön. Näillä vinkeillä pääset alkuun tapahtuman vastuullisuustyössä. Meillä ei ole aikaa hukattavana. On tärkeää aloittaa heti. Vastuullisuus on ennen muuta käytännön tekoja, joita voi ryhtyä toteuttamaan heti.…

0
Read More
Helsinki Ski Weeks

Tapahtuman päästöjen kompensointi – Case: Helsinki Ski Weeks, osa 4

Tapahtuman päästöjen kompensointi – Case: Helsinki Ski Weeks, osa 4 Mitä tarkoittaa hiilineutraali tapahtuma? Hiilineutraalilla tapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, missä tapahtuman aiheuttamat päästöt ilmakehään lasketaan ja tämä sama määrä päästöjä poistetaan jossain muualla, jonkun muun tahon toimesta eli hiilineutraalius saavutetaan kompensoimalla aiheutetut päästöt. Kestävin tapa olisi tietysti järjestää tapahtuma suoraan ilman päästöjä, mutta tällä hetkellä täysin päästöttömän suurtapahtuman järjestäminen on epärealistista. Vastuullinen hiilineutraalius Vastuullisen hiilineutraalius saavutetaan seuraavilla toimenpiteillä Tarkoitus ei siis ole järjestää tapahtumaa niin kuin aina ennenkin ja sitten vaan…

0
Read More
Helsinki Ski Weeks

Tapahtumien hiilijalanjäljen laskenta – Case: Helsinki Ski Weeks, osa 3

Tapahtumien hiilijalanjäljen laskenta – Case: Helsinki Ski Weeks, osa 3 Kuinka hiilijalanjälki käytännössä lasketaan? Miten laskeminen rajataan ja minkälaisia laskureita on tarjolla? Ja mikä oli Helsinki Ski Weeks -tapahtumien hiilijalanjälki? Löydät vastauksen näihin kysymyksiin tästä blogista, mikä kuuluu neliosaiseen sarjaan, missä kerron kuinka hiilineutraali Helsinki Ski Weeks tehtiin. Vastasin tapahtuman vastuullisuudesta molemmissa tapahtumissa 2022 ja 2023 sekä laskin tapahtumien hiilijalanjäljen. Mitä päästöihin lasketaan mukaan? Laskennan suurimmat haasteet liittyivät Helsinki Ski Weeksilläkin yleisiin hiilijalanjäljen laskennan ongelmiin eli päästöjen rajaamiseen ja jakamisen…

0
Read More
Helsinki Ski Weeks

Mistä päästöt tapahtumissa syntyvät? – Case: Helsinki Ski Weeks, osa 2

Mistä päästöt tapahtumissa syntyvät? – Case: Helsinki Ski Weeks, osa 2 Tapahtumien päästöt syntyvät samoista päästölähteistä, kun päästöt yleensäkin kaikessa toiminnassamme. Käyn tässä blogissa läpi tapahtumien päästölähteet esimerkkinä Helsinki Ski Weeks, jonka vastuullisuudesta olen vastannut molempina tapahtuman järjestämisvuotena 2022 ja 2023 sekä laskenut tapahtumien hiilijalanjäljen. Blogi on osa neliosaista sarjaa tapahtumien järjestämisestä hiilineutraalina. Helsinki Ski Weeksin, kuten muidenkin tapahtumien, päästöt syntyvät seuraavista päästölähteistä: Liikenne on lähes aina tapahtumien suurin päästöjen lähde, niin myös Helsinki Ski Weeksillä. Liikenteen päästöihin lasketaan mukaan…

0
Read More

Näin tehdään hiilineutraali tapahtuma – Case: Helsinki Ski Weeks, osa 1

Näin tehdään hiilineutraali tapahtuma – Case: Helsinki Ski Weeks, osa 1 Mitä tarkoittaa hiilineutraali tapahtuma? Hiilineutraalilla tapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, missä tapahtuman aiheuttamat päästöt ilmakehään lasketaan ja tämä sama määrä päästöjä poistetaan jossain muualla, jonkun muun tahon toimesta. Kestävin tapa olisi tietysti järjestää tapahtuma suoraan ilman päästöjä, mutta tällä hetkellä täysin päästöttömän suurtapahtuman järjestäminen on epärealistista. Toki päästötön tapahtuma on hyvä tavoite, mutta siihen pääseminen vaatii systeemitason muutoksia koko yhteiskunnassa. Olen vastannut Helsinki Ski Weeks tapahtuman vastuullisuudesta molemmissa tapahtumissa 2022 ja…

0
Read More

Miksi haluan tehdä ympäristövastuullisia tapahtumia

Olen IloMetri Oy:n toimitusjohtaja ja Urheilu, tapahtumat ja kestävä kehitys -blogin kirjoittaja Karoliina Ylösjoki. Blogissa käsitellään erityisesti liikunta- ja urheilutapahtumien ympäristövastuuseen liittyviä aiheita. Olen tehnyt parikymmentä vuotta töitä yrittäjänä tapahtumien ja urheilun parissa. Viime vuodet erityisesti vastuullisuusasiat ovat kiinnostaneet ja olen saanut olla mukana lukuisissa mielenkiintoisissa vastuullisuusprojekteissa tapahtumien parissa. Olen kahden pojan liikuntaa (mm. juoksu, laskettelu, hiihto, jooga) harrastava äiti ja koulutukseltani olen liikuntatieteiden maisteri. Herääminen vastuullisuusasioihin Ensimmäisen kerran heräsin ajattelemaan ympäristöasioita 90-luvun lopussa opiskellessani Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Meillä…

0
Read More

Tapahtumapaikkojen ympäristörooli on suuri

Tapahtumapaikkojen ympäristörooli on suuri Tapahtumapaikan valinnalla on suuri vaikutus tapahtuman ympäristökuormituksessa. Kun suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja on tapahtumissa lähes poikkeuksetta liikenne, tapahtumapaikan saatavuudella on hiilijalanjälkeen suuri merkitys. Sitä parempi, mitä lähempänä tapahtumapaikka on osallistujia ja mitä paremmin se on julkisten kulkuneuvojen saavutettavissa. Erityisesti mahdollisuus junalla saapumiseen keventää ympäristöpäästöjä. Tapahtumapaikkojen oman toiminnan valinnat heijastuvat tapahtumajärjestäjiin. Järjestäjä ei voi itse vaikuttaa kaikkiin asioihin, vaan tapahtumapaikat ovat tehneet valmiiksi monia päätöksiä, jotka sitovat järjestäjää. Suurien tapahtumien näyttämöillä on viimeaikana tapahtunut paljon, myös ympäristönäkökulmasta.…

0
Read More

Perheen lasketteluloman hiilijalanjälki

Perheen lasketteluloman hiilijalanjälki Olen harrastanut koko ikäni laskettelua ja se kuuluu nykyisin nelihenkisen perheemme yhteisiin harrastuksiin. Etelän lumien vähetessä suuntasimme pohjoiseen ja vietimme pääsiäistä edeltäneen viikon Pyhätunturilla. Lasketteluharrastukseen ikään kuin kuuluu ajatus parempien rinteiden ja lumen perässä matkustamisesta. Hienompien hiihtokokemusten perässä matkustaminen puolestaan aiheuttaa hiilipäästöjä ja tästä syntyy paradoksi: mitä useammin ja suuremmilla päästöillä matkustamme harrastamaan, sitä epävarmemmilta tulevat talvet näyttävät. Aino Huotari on kirjoittanut aiheesta hyvän jutun Jotta talvi tulisi jatkossakin Kun lähdimme perheen kanssa pohjoiseen lumen ja parempien…

2
Read More

Urheiluorganisaatioiden hiilijalanjäljen laskenta

Urheiluorganisaatioiden hiilijalanjäljen laskenta Ilmastonmuutoksen vastainen työ on edennyt viime aikoina vauhdikkaasti myös liikunnan ja urheilun parissa. Urheilun suurtapahtumissa ympäristöasioihin on kiinnitetty huomiota pidemmän aikaa, mutta nyt myös liittojen perustoiminnassa ja pienemmissä tapahtumissa on ryhdytty kunnianhimoisempaan taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Taustalla vaikuttavat monet tekijät kuten yleisen mielipiteen muuttuminen entistä ympäristömyönteisemmäksi, yhteistyökumppanien vaatimukset ympäristövastuusta ja -ohjelmasta sekä valtionavustuksen kriteereihin vuonna 2022 mukaan tulevat vaatimukset. Viimeistään nyt on kaikkien lajien ja lajiliittojen syytä aktivoitua ja laatia ympäristöohjelma. Ympäristötyön alkuun pääsee nykytilanteen kartoittamisella. Hyvä tapa…

0
Read More