Vastuullisuutta ei voi koskaan toteuttaa missään organisaatiossa yhden henkilön voimin. Kaikki tekijät on saatava mukaan yhteisten vastuullisuustavoitteiden toteuttamiseen, oli kyseessä tapahtuma, seura tai muu organisaatio. Vastuullisuuteen liittyviä käytännön toimia löytyy aivan jokaisen organisaation jäsenen työpöydältä. Kaikki sidosryhmät: osallistujat, katsojat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit on saatava sitoutettua vastuulliseen toimintaan, muuten asetettuja tavoitteita ei voida saavuttaa. Vain hyvän sisäisen ja ulkoisen viestinnän, osallistamisen ja sitouttamisen avulla organisaatiot saadaan toimimaan vastuullisesti.

Moniin vastuullisuuteen liittyviin käytännön ongelmiin voidaan puuttua tapahtumassa onnistuneella viestinnällä. Esimerkiksi on havaittu, että ihmiset, jotka lajittelevat kotonaan jätteet, eivät lajittele roskia tapahtumissa. Hyvän viestinnän avulla tämäkin tilanne on mahdollista korjata.

Viherpesu

Hyvään ja vastuulliseen viestintään kuuluu oleellisena osana luotettavuus, rehellisyys ja läpinäkyvyys. Vastuullisen viestinnän suurimpia ongelmia on viherpesu. Viherpesulla tarkoitetaan markkinointia ja viestintää, joka antaa yrityksestä, tuotteista tai palveluista ympäristönäkökulmasta harhaanjohtavan kuvan. Viherpesussa esitetään asia ympäristön kannalta parempana, kun se oikeasti on. On siis aivan äärimmäisen tärkeää, että vastuullisuudesta viestitään totuudenmukaisesti.

Toisaalta vastuullisuudesta on todella tärkeä viestiä ja puhua sillä muiden esimerkki kannustaa ja antaa ideoita. Kritiikki yksittäisiä toimijoita kohtaan on ollut välillä aika kovaa, mikä johtaa siihen, että mieluummin ollaan hiljaa vastuullisuusasioista, kun otetaan riski, että joudutaan tikun nokkaan. Myös muilla kuin täydellistä vastuullisuustyötä tekevillä tulisi olla oikeus kertoa vielä keskeneräisestä ja epätäydellisestä vastuullisuustyöstä. Valitettavan usein täydellisyys on hyvän pahin vihollinen vastuullisuustyössä.

Aika on loppumassa, eikä meillä ole mahdollisuutta etsiä rauhassa täydellisiä ratkaisuja vaan joudumme monissa tapauksissa tyytymään puutteellisiin ratkaisuihin sillä aikaa, kun kehitämme parempia. On aina parempi tehdä jotain, kun olla tekemättä mitään.

IloMetri Oy – Teemme työmme ja tapahtumamme kestävästi ja vastuullisesti. Tarjoamme tapahtumille ja järjestöille kattavia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen palveluja. Ota yhteyttä, autamme mielellämme!